Keinginan Syaitan

Keinginan Syaitan

Sebagaimana sudah kita pahami, syaitan telah divonis oleh Allah swt untuk menjadi penghuni neraka. Namun, ia tidak mau masuk neraka sendirian. Berbagai usaha dilakukan untuk menggoda dan menyesatkan manusia agar menjadi bagian dari penghuni neraka. Minuman keras dan judi merupakan pintu bagi syaitan untuk merusak kehidupan manusia, karenanya sangat diharamkan oleh Allah swt sebagaimana firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar...

Ketidaksalingpahaman

Ketidaksalingpahaman

Ledakan teknologi komunikasi dan informasi tidak cukup kuat untuk menghalau ketidaksalingpahaman. Dalam ukuran tertentu tekologi komunikasi dan informasi bahkan menjadi kendaraan bagi manusia untuk semakin salah paham terhadap satu sama lain dalam dosis tinggi.

Karakteristik Pemimpin

Karakteristik Pemimpin

Manusia terlahir ke dunia dengan dengan dua peranan, sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah dan sebagai Khalifah  Allah di muka bumi. “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi’… (Al-Baqarah 30). Sebagai makhluk yang bertanggungjawab, kita harus memerankan kedua tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Target Terpenting dalam Ibadah

Target Terpenting dalam Ibadah

Ma`asyiral Muslimin Rahimakumullah… Iman yang diharapkan bersemayam dalam dada kita sebagai hamba Allah swt adalah iman yang mampu menggerakkan diri kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan dan menjauhkan diri kita dari setiap perbuatan yang mungkar.   Bukan iman yang hanya berupa ungkapan penghias lisan, tidak juga angan-angan kosong yang mengisi benak kita.Namun ia adalah cahaya yang menerangi, ruh yang menggerakkan dan amal yang membuktikan.

Tsabat

Tsabat

Kata tsabat dalam bahasa Arab berasal dari tsabata-yatsbutu, yang mengandung makna tetap, teguh, secara terminologi tsabat adalah tetap berada di jalur petunjuk, konsisten di atas jalan kebenaran, istiqamah di atas kebaikan dan terus berusaha untuk menambah kebaikan. Diawwal perjalanan dakwah Rasulullah saw, para pembesar Quraisy berusaha membujuk dan mengancam Abu Thalib untuk menghentikan kegiatan dakwah yang dilakukan kemenakannya, Muhammad saw. Abu Thalib pun sangat sedih, usianya terlampau berat memikul beban itu.

IMAGE Karakteristik Pemimpin
Tuesday, 14 February 2017
Manusia terlahir ke dunia dengan dengan dua peranan, sebagai seorang hamba yang beribadah kepada...
IMAGE Ketidaksalingpahaman
Thursday, 16 February 2017
Ledakan teknologi komunikasi dan informasi tidak cukup kuat untuk menghalau ketidaksalingpahaman....
IMAGE Keinginan Syaitan
Thursday, 23 February 2017
Sebagaimana sudah kita pahami, syaitan telah divonis oleh Allah swt untuk menjadi penghuni neraka....
IMAGE Target Terpenting dalam Ibadah
Tuesday, 14 February 2017
Ma`asyiral Muslimin Rahimakumullah… Iman yang diharapkan bersemayam dalam dada kita sebagai hamba...
IMAGE Tsabat
Friday, 10 February 2017
Kata tsabat dalam bahasa Arab berasal dari tsabata-yatsbutu, yang mengandung makna tetap, teguh,...
IMAGE Memahami Perbedaan
Tuesday, 24 January 2017
Persatuan, ta’liful qulub, kerapian, dan kekokohan barisan merupakan hal yang harus menjadi...

iNFO

banner-muballigh